[I] Lewandowscy

Dokumenty i Varia
1.Akt ślubu Maryanny Lewandowskiej z Franciszkiem Osickim oo 24.11.1824 r. Kowal.
2.Wpis do brudnopisu ślubów Maryanny Lewandowskiej z Franciszkiem Osickim 1824 r.
3.Akt urodzenia i chrztu Bartłomieja Lewandowskiego * 13.08.1823 r. Kowal, 2 strony (j. polski)
4.Akt urodzenia i chrztu Bartłomieja Lewandowskiego * 13.08.1823 r. Kowal.
5.Świadectwo chrztu Bartłomieja Lewandowskiego 13.08.1823 r. Kowal, wystawione w 1844 r. (łacina).
6.Akt urodzenia i chrztu Urszuli Ambroziewicz * 13.10.1827 r. Kowal.
7.Akt ślubu Bartłomieja Lewandowskiego z Urszulą Ambroziewicz oo 25.11.1844 r. Kowal
8.Akt urodzenia i chrztu Ludwiki Lewandowskiej +25.08.1845 r. Kowal
9.Akt urodzenia i chrztu Marcina Lewandowskiego * 11.11.1851 r. Kowal
10.Akt urodzenia i chrztu Maryanny Lewandowskiej 01.11.1853 r. Kowal
11.Akt zgonu Sylwestra Lewandowskiego + 05.09.1855 r. Kowal
12.Akt urodzenia i chrztu Marcjanny Lewandowskiej * 16.08.1855 r. Kowal
13.Akt urodzenia i chrztu Leopolda Lewandowskiego * 11.11.1857 r. Kowal
14.Akt urodzenia i chrztu Jana Nepomucena Lewandowskiego *23.04.1860 r. Kowal
15.Akt zgonu Marcina Lewandowskiego * 11.04.1861 r. Kowal
16.Akt urodzenia i chrztu Ignacego Lewandowskiego * 31.01.1864 r. Kowal
17.Akt ślubu Ludwiki Lewandowskiej z Antonim Krajewskim oo 19.01.1865 r. Kowal
18.Akt urodzenia i chrztu Bronisławy Krajewskiej * 25.10.1865 r. Kowal
19.Akt urodzenia i chrztu Walerii Lewandowskiej * 13.04.1866 r. Kowal
20.Akt zgonu Marianny Małeckiej z domu Lewandowska + 25.06.1866 r. Osada Załysie par. Kowal
21.Akt urodzenia i chrztu Władysława I Krajewskiego * 16.08.1867 r. Kowal
22.Akt zgonu Władysława I Krajewskiego + 1867 r. Kowal
23.Akt zgonu Bronisławy Krajewskiej +28.01.1868 r. Kowal
24.Akt zgonu Walerii Lewandowskiej + 12/24.03.1868 r. Kowal (j. rosyjski)
25.Akt urodzenia i chrztu Władysława II Krajewskiego * 14/26.11.1868 r. Kowal (j. rosyjski)
26.Akt urodzenia i chrztu Walerii Apolonii Lewandowskiej * 12/24.04.1870 r. Kowal (j. rosyjski)
27.Akt urodzenia i chrztu Antoniny Józefy Lubczyńskiej * 21.02/05.03.1874 r. Gidle, (j. rosyjski)
28.Akt urodzenia i chrztu Konstantego Krajewskiego * 22.03/03.04.1874 r. Kowal (j. rosyjski)
29.Akt zgonu Konstantego Krajewskiego + 06/18.06.1876 r. Kowal (j. rosyjski)
30.Akt urodzenia i chrztu Heleny Krajewskiej * 10/22.08.1883 r. Kowal (j. rosyjski)
31.Akt zgonu Heleny Krajewskiej + 23.11/05.12.1883 r. Kowal (j. rosyjski)
32.Akt urodzenia i chrztu Kazimierza Krajewskiego * 10/22.12.1884 r. Kowal (j. rosyjski)
33.Akt zgonu Kazimierza Krajewskiego + 30.08/12.09.1885 r. Kowal (j. rosyjski)
34.Akt urodzenia i chrztu Weroniki Krajewskiej * 21.12.1886/02.01.1887 r. Kowal (j rosyjski)
35.Akt zgonu Weroniki Krajewskiej + 01/13.03.1889 r. Kowal. (j. rosyjski)
36.Akt urodzenia i chrztu Rozmysława Lewandowskiego + 14/26.07.1890 r. Piotrków (j. rosyjski)
37.Akt urodzenia i chrztu Janiny Ludwiki Wandy Lewandowskiej * 23.02/03.03.1893 r. Piotrków (j. rosyjski)
38.Świadectwo urodzenia Janiny Ludwiki Wandy Lewandowskiej * 23.02/07.03.1893 r. Piotrków
39.Odpis skrócony aktu urodzenia Janiny Ludwiki Wandy Lewandowskiej *07.03.1893 r. Piotrków
40.Akt urodzenia i chrztu Włodzimierza Stanisława Lewandowskiego * 09.05.1894 Skarżysko-Kamienna (j. rosyjski)
41.Akt urodzenia i chrztu Irena Janiny Lewandowskiej *21.11/03.12.1895 Piotrków (j. rosyjski)
42.Akt urodzenia i chrztu Heleny Janiny Lewandowskiej * 11/23.06.1896 r. Kamienna.
43.Akt zgonu Ludwiki Krajewskiej z Lewandowskich +12/24.06.1898 r. Kowal.
44.Odpis zupełny aktu urodzenia Ireny Józefy Skurzyńskiej * 03.03.1899 Dąbrowa Górnicza.
45.Akt urodzenia i chrztu Marii Magdaleny Lewandowskiej * 23.02/07.03.1900 Częstochowa (j. rosyjski)
46.Akt zgonu Bartłomieja Lewandowskiego + 19/23.01.1901 r. Kowal, (rosyjski).
47.Odpis zupełny aktu zgonu (USC) Bartłomieja Lewandowskiego + 23.01.1901 r. Kowal.
48.Akt urodzenia i chrztu Zofii Teodory Lewandowskiej * 19.03/01.04.1902 r. Częstochowa.
49.Metryka urodzenia i Chrztu Jadwigi Genowefy Lewandowskiej *21.12/03.01.1904 r. Kamienna (Skarżysko) (j rosyjski/polski)
50.Odpis aktu urodzenia i chrztu Jadwigi Genowefy Lewandowskiej 21.12/03.01.1904 r. Kamienna .(częściowo w j. polskim, częściowo w j. rosyjskim)
51.Odpis skrócony aktu urodzenia Jadwigi Genowefy Barańskiej *03.01.1904 r. Skarżysko-Kamienna.
52.Akt zgonu Zofii Teodory Lewandowskiej + 04/18.01.1907 r. Częstochowa (j. rosyjski)
53.Akt urodzenia i chrztu Kazimierza Bogusława Lewandowskiego *01/14.09.1905 r. Częstochowa
54.Odpis zupełny aktu urodzenia Kazimierza Bogusława Lewandowskiego * 14.09.1905 r. Częstochowa
55.Odpis zupełny aktu urodzenia Mieczysława Bartłomieja Lewandowskiego * 30.10.1908 Częstochowa
56.Świadectwo urodzenia – wypis metrykalny Heleny Antoniny Wolf * 22.09.1911 Stryj.
57.Akt urodzenia i chrztu Stanisława Jurewicza xxxx * 1913 r.
58.Akt urodzenia i chrztu Stefanii Bronisławy Lewandowskiej * 01.05.1914 r. Częstochowa
59.Akt zgonu Urszuli Lewandowskiej z Ambroziewiczów + 29.09.1916 r. Częstochowa
60.Odpis zupełny aktu zgonu (USC) Urszuli Lewandowskiej +29.09.1916 r. Częstochowa
61.Akt urodzenia i chrztu Tadeusza Ryszarda Lewandowskiego * 16.01.1917 Częstochowa
62.Odpis zupełny aktu urodzenia Tadeusza Ryszarda Lewandowskiego *16.01.1917 r. Częstochowa
63.Akt zgonu Leopolda Lewandowskiego + 25.01.1920 r. Częstochowa
64.Wypis z aktu urodzenia Krystyny Marii Lewandowskiej * 24.03.1921 r. Michów
65.Odpis zupełny aktu zgonu (USC) Leopolda Lewandowskiego + 25.01.1920 Częstochowa
66.Odpis zupełny aktu małżeństwa Włodzimierza Stanisława Lewandowskiego z Ireną Józefą Skurzyńska oo 25.03.1920 r. Częstochowa
67.Odpis zupełny aktu małżeństwa Zygmunta Bazylego Lewandowskiego z Anną Jurewicz oo 09.10.1921 r. Wieluń
68.Akt urodzenia i chrztu Jerzego Romualda Lewandowskiego * 28.07.1922 r. Częstochowa
69.Odpis zupełny aktu urodzenia Jerzego Romualda Lewandowskiego *28.07.1922 Częstochowa
70.Odpis zupełny aktu małżeństwa Heleny Joanny (?) Lewandowskiej z Janem Tomaszem Glinojecki oo 12.08.1922 r. Częstochowa
71.Akt małżeństwa Marii Magdaleny Lewandowskiej z Ignacym Pyrkoszem oo 09.06.1923 r. Częstochowa
72.Wyciąg aktu małżeństwa Marii Magdaleny Lewandowskiej z Ignacym Pyrkoszem (oo 09.06.1923 r. Częstochowa)
73.Odpis zupełny aktu małżeństwa Marii Magdaleny Lewandowskiej z Ignacym Pyrkoszem oo 09.06.1923 Częstochowa
74. Odpis zupełny aktu urodzenia Leszka Henryka Pyrkosza *08.04.1925 r. Częstochowa
75.Akt małżeństwa Jadwigi Genowefy Lewandowskiej z Janem Barański oo 21.09.1930 r. Częstochowa
76.Świadectwo małżeństwa Jadwigi Genowefy Lewandowskiej z Janem Barańskim oo 21.09.1930 r. Częstochowa
77. Odpis zupełny aktu urodzenia Urszuli Teresy Barańskiej * 01.01.1932 r. Częstochowa
78.Odpis zupełny aktu zgonu Zygmunta Bazylego Lewandowskiego + 10.11.1933 r. Wieluń
79.Akt zgonu Antoniny Józefy Lewandowskiej + 04.02.1936 r. Częstochowa
80.Odpis zupełny aktu zgonu Antoniny Józefy Lewandowskiej + 04.02.1936 r. Częstochowa
81.Akt zgonu Ignacego Lewandowskiego + 08.10.1936 r. Częstochowa
82.Odpis zupełny aktu zgonu (USC) Ignacego Lewandowskiego + 08.10.1936 Częstochowa
83.Akt ślubu Stefanii Bronisławy Lewandowskiej z Tadeuszem Jurewiczem oo 09.02.1937 r. Lublin
84.Testimonium Copulationis zawarty pomiędzy Mieczysławem Bartłomiejem Lewandowskim a Heleną Antoniną Wolf oo 27.12.1937 r. Stanisławów
85. Odpis skrócony aktu urodzenia Mieczysława Ryszarda Lewandowskiego * 29.07.1939 r. Warszawa
86.Akt urodzenia i chrztu Ryszarda Mieczysława Lewandowskiego * 27.01.1941 r. w Częstochowie
87.Odpis zupełny aktu urodzenia Ryszarda Mieczysława Lewandowskiego * 27.01.1941 r. Częstochowa
88.Akt zgonu Ryszarda Mieczysława Lewandowskiego + 28.01.1941 r. Częstochowa
89.Odpis zupełny aktu zgonu Ryszarda Mieczysława Lewandowskiego + 28.01.1941 Częstochowa
90.Odpis zupełny aktu urodzenia Zofii Stanisławy Marcinowskiej * 22.07.1941 Jawornik
91.Świadectwo chrztu Jerzego Antoniego Lewandowskiego ~05.05.1946 r. Słupsk
92.Akt zejścia Marii Magdaleny Pyrkosz + 06.04.1947 r. Częstochowa
93.Odpis zupełny aktu zgonu Marii Magdaleny Pyrkosz + 06.04.1947 r. Częstochowa
94.Testimonium mortus – Świadectwo śmierci Mieczysława Bartłomieja Lewandowskiego + 11.06.1947 r. Słupsk
95.Odpis skrócony aktu zejścia Mieczysława Lewandowskiego + 11.06.1947 r. Słupsk
96.Odpis zupełny aktu małżeństwa Stefanii Bronisławy Jurewicz z domu Lewandowskiej z Romanem Wieczorkiem oo 20.12.1947 r. Zgierz
97.Odpis zupełny aktu małżeństwa Jerzego Lewandowskiego i Reginy Buschman oo 04.11.1948 r. Rozłazino
98.Akt zejścia Włodzimierza Stanisława Lewandowskiego + 20.07.1952 r. Częstochowa
99.Odpis zupełny aktu zgonu Stanisława Lewandowskiego + 20.07.1952 r. Częstochowa
100.Odpis zupełny aktu zgonu Anny Lewandowskiej + 01.04.1957 r. Wieluń
101.Odpis zupełny aktu zgonu Jana Tomasza Glinojeckiego + 24.07.1961 r. Grodzisk Mazowiecki
102.Odpis zupełny aktu zgonu (USC) Walerii Apoloni Jakubowskiej + 01.02.1968 r. Częstochowa
103. Odpis zupełny aktu małżeństwa Mieczysława Ryszarda Lewandowskiego i Zofii Stanisławy Marcinowskiej oo 04.10.1969 r. Wrocław
104. Odpis zupełny aktu urodzenia Joanny Zuzanny Żorniak * 24.05.1970 r. Wrocław
105.Wyciąg z aktu zgonu Heleny Antoniny Lewandowskiej +18.05.1970 r. Wrocław
106.Odpis zupełny aktu zgonu Rozmysława Lewandowskiego + 22.10.1971 r. Częstochowa
107. Odpis skrócony aktu urodzenia Mieczysława Maksymiliana Lewandowskiego *30.10.1971 Wrocław
108. Świadectwo chrztu Mieczysława Maksymiliana Lewandowskiego ~ 03.04.1972 Wrocław
109.Odpis skrócony aktu urodzenia Lewandowskiej (i zgonu)Marzeny Lewandowskiej * 27.08.1973 r. Wrocław
110. Odpis zupełny aktu urodzenia Martina Marii Lewandowskiego * 30.04.1975 r. Wrocław
111.Odpis zupełny aktu zgonu Heleny Janiny Glinojeckiej + 05.10.1976 r. Pruszków
112. Odpis zupełny aktu urodzenia Mariusza Marka Lewandowskiego * 15.02.1977 r. Wrocław
113. Świadectwo Chrztu Świętego Mariusza Marka Lewandowskiego ~09.04.1978 r. Wrocław
114.Odpis zupełny aktu zgonu Ireny Józefy Skurzyńskiej + 03.11.1987 r. Gdynia
115.Akt zgonu (USC) Kazimierza Lewandowskiego +09.10.1988 r. Częstochowa
116.Odpis zupełny aktu zgonu Kazimierza Lewandowskiego + 09.10.1988 r. Częstochowa
117.Odpis skrócony aktu zgonu Jadwigi Genowefy Barańskiej + 07.12.1988 Słupsk
118.Odpis skrócony aktu zgonu Jana Barańskiego + 05.02.1990 r. Słupsk
119.Akt zgonu (USC) Janiny Ludwiki Lewandowskiej + 13.09.1990 r. Częstochowa
120.Odpis zupełny aktu zgonu (USC) Janiny Ludwiki Lewandowskiej + 13.09.1990 Częstochowa
121. Odpis zupełny aktu urodzenia Juliusza Lewandowskiego * 26.05.1992 r. Wrocław
122. Odpis zupełny aktu małżeństwa (c) Mieczysława Maksymiliana Lewandowskiego i Katarzyny Szamburskiej oo 01.07.1995 r. Wrocław
123. Świadectwo ślubu (k) Mieczysława Maksymiliana Lewandowskiego i Katarzyny Szamburskiej oo 01.07.1995 r. Wrocław
124. Odpis zupełny aktu urodzenia Laury Marii Lewandowskiej * 31.12.1995 r. Wrocław
125. Zaświadczenie o przyjęciu przez Mariusza Lewandowskiego sakramentu bierzmowania, 06.12.1999 r. Wrocław
126. Odpis zupełny aktu urodzenia Maksymiliana Mieczysława Lewandowskiego * 12.04.2001 r. Warszawa
127.Rozkaz wyjazdu z dnia 19.07.1939 r. Antoniny Lewandowskiej do porodu
128.Zaświadczenie z dnia 04.07.1945 r. Powiatowej Komendy MO w Skierniewicach zastępujące dowód tożsamości
129.Wyciąg z dokumentów (PCK ZG. Warszawa) 20.11.2001 r. stwierdzające pobyt w niewoli niemieckiej Mieczysława Bartłomieja Lewandowskiego
130.Zaświadczenie Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie Centralnego z dnia 30.03.2001 r. o przebiegu służby wojskowej Mieczysława Bartłomieja Lewandowskiego w Wojsku Polskim
131.Poświadczenie obywatelstwa Lewandowskiej dnia 02.03.1951 r. Antoniny Lewandowskiej z domu Wolf
132.Zaproszenie ślubne Zofii Marcinowskiej i Mieczysława Lewandowskiego oo 04.10.1969 r. Wrocław
133.Dyplom ukończenia magisterskich, 5-letnich studiów w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu przez Martina Lewandowskiego. Wrocław 24.04.2002 r
134.Świadectwo dojrzałości XIV Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu 29.05.1990 r. Mariusza Marka Lewandowskiego
135.Zaświadczenie Związku Artystów Scen Polskich o prawie wykonywania zawodu artysty estrady przez Mariusza Marka Lewandowskiego, 15.11.2003 r. Warszawa
136.Publikacja w książce „Who is Who” – Mariusz Marek Lewandowski
137.Dyplom ukończenia magisterskich, 5-letnich studiów w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu przez Mariusza Marka Lewandowskiego. Wrocław, 06.07.2004 r
138.Oryginalna wizytówka Józefy Lubczyńskiej, przed 1893 r.
139.Legitymacja „Odznaki Grunwaldzkiej” nadana st. sierż. podch. Jerzemu Lewandowskiemu. Przemyśl 22.07.1946 r
140.Legitymacja nadania kpt. Jerzemu Lewandowskiemu brązowego medalu „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” Warszawa 12.10.1951 r.
141.Legitymacja nadania kpt. Jerzemu Lewandowskiemu „Medalu 10-lecia Polski Ludowej” Warszawa 07.06.1955 r
142.Legitymacja nadania kpt. Jerzemu Lewandowskiemu srebrnego medalu „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” Warszawa 12.10.1955 r
143.Legitymacja odznaczenia kmdr. ppor. Jerzego Lewandowskiego „Srebrnym Krzyżem Zasługi” Warszawa 12.10.1958 r
144.Legitymacja odznaczenia ppłk. Jerzego Lewandowskiego „Złotym Krzyżem Zasługi”. Warszawa 12.10.1963 r
145.Legitymacja nadania kmdr. por. Jerzemu Lewandowskiemu, brązowego „Medalu za Zasługi dla Obronności Kraju” Warszawa 21.06.1967 r
146.Legitymacja odznaczenia kmdr. por. Jerzego Lewandowskiego „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski” Warszawa 02.10.1968 r
147.Legitymacja nadania kmdr. por. Jerzemu Lewandowskiemu złotego medalu „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” Warszawa 12.10.1968 r
148.Legitymacja nadania kmdr. por. Jerzemu Lewandowskiemu srebrnego medalu „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Warszawa 01.06.1974 r
149.Legitymacja nadania komd. por. Jerzemu Lewandowskiemu „Medalu 30-lecia Polski Ludowej” Warszawa 22.07.1974 r
150.Dokument nadania złotej odznaki „Zasłużonego Pracownika Morza” dla kmdr. por. Jerzego Lewandowskiego. Warszawa 06.1979 r
151.Legitymacja nadania Jerzemu Lewandowskiemu „Medalu 40-lecia Polski Ludowej” Warszawa 22.07.1984 r
152.Legitymacja wyróżnienia kmdr. por. Jerzego Lewandowskiego srebrnym medalem „Zasłużony Saper WP”. Warszawa 16.04.1988 r
153.Legitymacja wyróżnienia dla Jerzego Lewandowskiego złotą odznaką „Za zasługi w zwalczaniu powodzi”. Warszawa 11.04.1990 r
154.Patent nadania Jerzemu Lewandowskiemu zaszczytnego tytułu: Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny. Warszawa 2001 r.
155.1918 r. Świadectwo Gimnazjum Żeńskiego Marji Słowikowskiej w Częstochowie Marii Magdaleny Lewandowskiej z 1918 roku. (awers)
156.Druga strona świadectwa (rewers)
157.Kenkarta (karta rozpoznawcza) Marii Magdaleny Pyrkosz Częstochowa 22.03.1943 r
158.Kenkarta (strona druga)
159.Karta rejestracyjna Marii Magdaleny Pyrkosz. Częstochowa 10.02.1945 r
160.Legitymacja Marii Pyrkosz, Zarząd Miejski w Częstochowie. 24.02.1947 r
161.Kwit zakupu ziemi pod grób Marii Pyrkosz. Częstochowa 07.04.1947 r
162.Kwit wykupienia obrzędów pogrzebowych Marii Pyrkosz Częstochowa 09.04.1947 r
163.Karta pocztowa wysłana w dniu 20.07.1944 r. przez Jadwigę Genowefę Barańską z obozu koncentracyjnego w Lublinie do brata Kazimierza Lewandowskiego zamieszkałego w Częstochowie
164.Kartoteka więźnia otrzymującego paczki w 1943 roku
165.Karta personalna więźnia – Jadwigi Barańskiej z obozu koncentracyjnego w Lublinie, założona 19.04.1944 r
166.Karta Kranken (szpitalna)
167.Lista transportowa więźniów z dnia 24.04.1944 r. z obozu koncentracyjnego Lublin do obozu koncentacyjnego w Ravensbruc
168.Pismo PCK ZG w Warszawie z dnia 12.01.1973 r. potwierdzające ze Jadwiga Barańska była więźniem w obozach koncentracyjnych w Majdanku, Ravensbruck i Buchenwald
169.Pismo z dnia 18.01.2003 r. z Państwowego Muzeum na Majdanku stwierdzające, że Jadwiga Barańska więźniem tego obozu
170.Pismo PCK ZG. Warszawa z dn. 10.07.2003 r. dot. pobytu w obozach koncentracyjnych Jadwigi Barańskiej
171.Oryginalna wizytówka Jana Barańskiegoz przed 1960 roku
172.Legitymacja odznaczenia Natalii Jakubowskiej Złotą Odznaką ZNP. Warszawa 24.06.1974 r
173.Legitymacja nadania Natalii Jakubowskiej „Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski”. Warszawa 10.10.1979 r
174.Legitymacja nadania Natalii Jakubowskiej Medalu Komisji Edukacji Narodowej. Warszawa 11.08.1980 r
175.Legitymacja wyróżnienia Natalii Jakubowskiej Odznaką ZNP z Tajne Nauczanie. Warszawa 10.06.1985 r
176.1912 r. Świadectwo (awers) ukończenia przez Janinę Lewandowską Kursu Handlowego Zgromadzenia Kupców Miasta Warszawy w okresie od 15 września 1912 roku do 2 marca 1913 roku
177. 1910 r. Ślub (informacja z boku dokumentu) Petronela Lewandowska z Piotrem Rzepeckim (oo18.06.1910 r. Zabajkale)
178. 1892 r. Akt urodzenia i chrztu Rocha Lewandowskiego (*23.08.1892 r. Słonim)
179. 1888 r. Akt urodzenia i chrztu Petroneli Lewandowskiej, (* 05.02.1888 r. Słonim)
180. 1885 r. Akt urodzenia i chrztu Piotra Lewandowskiego (*02.07.1885 r. paraf. Słonim)
181. 1883 r. Akt urodzenia i chrztu Leokadii Lewandowskiej, (*10.11.1883 r. paraf. Słonim.)
182. 1881 r. Akt zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy Rochem Lewandowskim a Joanną Żukowską. (oo 10.02.1881 r. paraf. Słonim)
183.1911 r. Świadectwo ukończenia przez Janinę Lewandowską Zakładu Naukowo Wychowawczego 7-mio klasowego Żeńskiego Józefy Gagatnickiej w Warszawie (w latach od września 1904 do czerwca 1911 roku)
184.1913 r. Świadectwo (rewers) ukończenia przez Janinę Lewandowską Kursu Handlowego Zgromadzenia Kupców Miasta Warszawy w okresie od 15 września 1912 roku do 2 marca 1913 roku

Opracowania
- Lewandowscy z Kowala, lata 1736-1900
- Lewandowscy z Nieszawy, (w budowie)
- Borowscy (Borkowscy) z Kowala, lata 1723-1875
- Bujalscy z Kowala, lata 1710 -1875
- Człapińscy z Kowala, lata 1656 - 1875
- Kowalewscy z Kowala, lata 1739 - 1875
- Krajewscy z Kowala, lata 1765 - 1868
- Małeccy (Maliccy) z Kowala
- Osiccy (Osińscy) z Kowala, lata 1764 - 1825

[II] Lubczyńscy

Dokumenty i Varia
1.Akt urodzenia Antoniego Roberta Lubczyńskiego (* 07.06.1852 r. Panki).
2.Akt urodzenia Henryka Pawła Lubczyńskiego (* 15.01.1858 r. Panki)
3.Akt ślubu Teofili Lubczyńskiej z Henrykiem Fryderykiem Hermanem Schmitem (oo 25.11.1863 r. Truskolasy).
4.Akt ślubu Jana Lubczyńskiego z Marianną Kromraj (oo 00.00.1870 r. Częstochowa)
5.1874 AU Antonina Józefa Lubczyńska.
6.Akt ślubu Roberta Norberta Lubczyńskiego z Jadwigą Grzesiewicz (oo00.00.1875 Częstochowa) w języku rosyjskim.
7.Akt urodzenia Feliksa Lubczyńskiego (* 00.00.1876 r. Gidle) w języku rosyjskim.
8.Akt zgonu ……………..+ 00.00.1876 r. Częstochowa (j. rosyjski).
9.Akt urodzenia Piotra Lubczyńskiego (+ 00.00.1877 r. Częstochowa) w języku rosyjskim.
10.Akt zgonu Kazimierza Lubczyńskiego (+ 00.00.1878 r. Częstochowa) w języku rosyjskim.
11.Akt urodzenia …………….. (+ 00.00.1878 r. Częstochowa) w języku rosyjskim.
12.Akt zgonu Józefa Lubczyńskiego (+ 00.00.1879 r. Częstochowa) w języku rosyjskim.
13.1880 rok akt 330
14.Akt ślubu (oo 00.00.1882 r.)w języku rosyjskim.
15.Odpis skrócony aktu urodzenia Wacława Mariana Lubczyńskiego ( * 02.07.1896 Częstochowa)
16.Odpis skrócony aktu urodzenia Oktawii Ludwiki Weryho - Darewskiej (* 22.06.1904 Warszawa)
17.Akt zgonu Antoniego Roberta Lubczyńskiego (+ 06/18.12.1905 r. Częstochowa).
18.Odpis zupełny aktu zgonu Antoniego Roberta Lubczyńskiego (+ 18.12.1905 r. Częstochowa).
19.Odpis skrócony aktu małżeństwa Wacława Mariana Lubczyńskiego i Oktawii Ludwiki Weryho-Darewska (oo 02.03.1930 Warszawa).
20.Odpis zupełny aktu zgonu Antoniny Józefy Lubczyńskiej Lewandowskiej (+ 04.02.1936 r. Częstochowa).
21.Akt zgonu Józefa Makarego Lubczyńskiego (+ 04.06.1952 r. Ciechocinek).
22.Akt zgonu Zofii Lubczyńskiej (+ 17.04.1981 r. Ciechocinek).
23.Odpis skrócony aktu zgonu Oktawii Ludwiki (Weryho-Darewskiej) Lubczyńskiej (+ 18.09.1983 r. Wrocław).
24.Odpis skrócony aktu zgonu Wacława (Mariana) Lubczyńskiego (+ 17.07.1984 r. Wrocław).
25.Akt zgonu Józef Lubczyński (+ 00.00.1879 Częstochowa)
26.Akt zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy Jan Lubczyński i Marianna Kromraj (oo00.00.1870 Częstochowa) w języku rosyjskim
27.Akt urodzenia i chrztu Jan Florenty Schmit (* 00.00.1873 Częstochowa)
28.Akt zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy Robert Norbert Lubczyński i Jadwiga Grzesiewicz. (00.00.1875 Częstochowa) w języku rosyjskim
29.Akt urodzenia i chrztu Piotr Lubczyński (* 00.00.1877 Częstochowa) język rosyjsk
30.Akt zgonu Kazimierz Lubczyński (+00.00.1877), język rosyjski
31.Akt zgonu Franciszek Szmit (+ 00.00.1877 Szpital w Częstochowie)
32.Akt urodzenia i chrztu Józef Lubczyński (* 00.00.1879 Częstochowa) język rosyjski
33.Akt urodzenia i chrztu Romuald Schmit (* 00.00.1880 Częstochowa)
34.Akt urodzenia i chrztu [N]Schmit (* 00.00.1880 Częstochowa)
35.Akt zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy Jan Adam Lubczyński i Julia Ludwika Pospischel (00.00.1882 Częstochowa)
36.Akt urodzenia i chrztu Zofia Lubczyńska (* 00.00.1884 Końskie)
37.Akt urodzenia i chrztu Stefan Lubczyński (* 00.00.1885 Częstochowa)
38.Akt zgonu Stefan Lubczyński (+ 00.00.1885 Częstochowa)
39.Akt zgonu Władysław Lubczyński (+ 00.00.1887 Częstochowa)
40.Akt zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy Waleria Apolonia Lewandowska i Stanisław Jakubowski (oo 00.00.1882 Warszawa) język rosyjski
41.Wizytówka Antoniego Lubczyńskiego (Roberta)
42.Autentyczna karta wizytowa Józefy Lubczyńskiej z roku……brzegi złocone.
43.Upoważnienie dr Józefa Lubczyńskiego Dyrektora Domu Wychowawczego im. ks. Boduena w Warszawie do dysponowania książeczką oszczędnościową w Pocztowej Kasie Oszczędności z dnia 13.08.1934 r.
44.Korespondencja Pocztowej Kasy Oszczędności w Warszawie z dr Józefem Lubczyńskim Dyrektorem Zakładu Wychowawczego im ks. Boduena w Warszawie z dnia 26.11.1937 r.
45.1984 r. Klepsydra o zgonie dr Wacława (Mariana) Lubczyńskiego w dniu 17.07.1984 roku i terminie pogrzebu.
46.Strona z książki telefonicznej (Wacław i Oktawia Lubczyńscy)
47.Książeczka wojskowa kapitana Wojsk Polskich Wincentego Słowackiego
48.Zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu przez Zofię Lubczyńską z 1938 roku.
49.Świadectwo ukończenia kursów pielęgniarskich przez Zofię Lubczyńską w 1921 roku w Warszawie

Opracowania
- Lubczyńscy z Częstochowy. (w budowie)

[III] Ambroziewicze

Dokumenty i Varia
1. Akt ślub Jana Wilhelma Ambroziewicza z Krystyną Kowalewską oo19.02.1824 r. Kowal.
2.Akt urodzenia Antoniego Ambroziewicza * 11.06.1825 roku.
3.Akt zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy Szymonem Ambroziewiczem i Agnieszką Muchowicz.
4.Akt urodzenia Urszula Ambroziewicz z zasobów Archiwum Państwowego w Toruniu Oddział we Włocławku
5.Oryginał aktu urodzenia Karolina Ambroziewicz z zasobów Archiwum Państwowego w Toruniu
6.Oryginał aktu urodzenia Róża Ludwika Ambroziewicz z zasobów Archiwum Państwowego Państwowego w Toruniu
7.Akt ślubu zawarty w dniu 18 listopada 1832 roku we Włocławku pomiędzy Franciszek Kowalewski i Katarzyna Ambroziewicz
8.Oryginał aktu urodzenia Tomasz Ambroziewicz z zasobów Archiwum Państwowego w Toruniu
9.Akt zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy Wincenty Lubiszewski i Apolonia Ambrożewicz
10.Akt ślubu Urszuli Ambroziewicz i Bartłomieja Lewandowskiego oo 25.11.1844 r. Kowal.
11.Akt ślubu zawarty w dniu 25.05.1848 roku pomiędzy Antoni Ambroziewicz i Zofia Świątkowska w kościele parafialnym pw. Św. Urszuli w Kowalu.
12.Oryginał aktu urodzenia Apolonia Ambroziewicz z zasobów Archiwum Państwowego w Toruniu
13.Akt zgonu Apolonia Ambroziewicz z zasobów Archiwum Państwowego w Toruniu
14.Oryginał aktu urodzenia Magdalena Ambroziewicz z zasobów Archiwum Państwowego w Toruniu
15.Akt zgonu Tomasz Ambroziewicz z zasobów Archiwum Państwowego w Toruniu
16.Oryginał aktu urodzenia Józefa Ambroziewicz z zasobów Archiwum Państwowego w Toruniu
17.Akt urodzenia Wiktoria Ambroziewicz z zasobów Archiwum Państwowego w Toruniu
18.Akt urodzenia Joanna Ambroziewicz z zasobów Archiwum Państwowego w Toruniu
19.Akt ślubu zawarty w dniu 19.06.1861 roku pomiędzy Maryanna Ambroziewicz i Piotr Jabczyński w kościele parafialnym we Włocławku
20.Akt zgonu Joanna Ambroziewicz z zasobów Archiwum Państwowego w Toruniu
21.Akt urodzenia Maryanna Ambroziewicz z zasobów Archiwum Państwowego w Toruniu
22.Akt ślubu zawarty w dniu 11.02.1866 roku pomiędzy Michalina Ambroziewicz i Adam Sieradziński w kościele parafialnym we Włocławku.
23.Akt zgonu Jan Ambroziewicz z zasobów Archiwum Państwowego w Toruniu
24.Akt zgonu Zofia Ambroziewicz ze Świątkowskich + 14/26.04.1873 r.
25.Akt ślubu zawarty w dniu 02/14.01.1874 roku pomiędzy Antoni Ambroziewicz i Maria Pieczewska z Lewandowskich w kościele parafialnym pw. Św. Urszuli w Kowalu.
26.Akt urodzenia Łucja Ambroziewicz z zasobów Archiwum Państwowego w Toruniu
27.Odpis zupełny aktu zgonu Urszula Lewandowska z Ambroziewiczów wystawiony Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie nr 1147/1916/I
28.Pamiętnik spisany przez Edwarda Markiewicza na krótko przed śmiercią.

Opracowania
- Ambroziewicze (Ambrożewicze) z Kowala lata 1759 - 1877

[IV] Taubert-Kurtz

[VI] Wolfów

Dokumenty i Varia
1.Dwie strony indeksu urodzeń parafii rzymskokatolickiej w Bóbrce (poniżej Lwowa, Galicja) od 1887 roku do 1905 roku
2.Wyciąg metrykalny – urodzenia Karola Kwolika (*24.03.1892 r. Sambor)
3.Metryka (świadectwo) urodzenia i chrztu (Testimonium ortus et baptismi) Jadwigi Wincenty Marii Wolf (*07.07.1896 Bóbrka)
4.Metryka (świadectwo) chrztu (Testimonium Baptismi) Józefy Marii Wolf
5.Odpis aktu chrztu Józefy Marii Wolf (~26.septenber 1897 parafia Rozdół, district Żydaczów/Galicja)
6.Akt urodzenia i chrztu (Testimonium ortus et baptismi) Władysława Bożeńki (*27.06.1899, ~02.07.1899 Stryj/Galicja)
7.Odręczny dokument potwierdzający datę i miejsce urodzenia Władysława Bożeńki (*27.06.1899 r. Stryj)
8.Zapis w brudnopisie faktu narodzenia Antoniny Heleny Wolf (* 27.10.1911 r. Stryj)
9.Akt ślubu zawarty pomiędzy Stanisławem Kostką Wolfem i Marią Czaban (oo21.09.1916 r. Stryj)
10.Akt ślubu zawarty pomiędzy Maria Bronisławą Wolf i Karolem Englem. (oo00.00.1914 r. Stryj)
11.Akt ślubu (Testimonium copulationis) Jadwigi Vincenty Marii Wolf i Karola Kwolika (oo 00.00.1917 r. Stryj)
12.Akt ślubu Jadwigi Vincenty Marii Wolf i Karola Kwolika (oo 00.00.1917 r. Stryj)
13.Akt ślubu Magdaleny Walerii Wolf i Jana Kubiszty (oo 00.00.1919 r. Stryj)
14.Akt zgonu Antoniny Wolf (+ 05.04.1921 Stryj)
15.Księga zapowiedzi w parafii Kałusz do ślubu zawartego w kościele parafialnym w Stryju pomiędzy Magdaleną Walerią Krasuską (wdową) z domu Wolf a Władysławem Krasuskim (oo 12.02.1923 r. Stryj)
16.Akt ślubu pomiędzy Magdaleną Walerią Krasuską (wdową) z domu Wolf i Władysławem Krasuskim (oo 12.02.1923 r. Stryj)
17.Akt ślubu pomiędzy Józefą Marią Wolf i Władysławem Bożeńko (oo 00.00.1924 r. Stryj)
18.Zapis w brudnopisie faktu narodzenia Leopolda Józefa Krasuskiego (*08.08.1924 r. Stryj)
19.Odpis wyciągu aktu urodzenia Zygmunta Wolfa (* 08.11.1924 r. Stryj) Oryginał dokumentu skanowano w Archiwum Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu w dniu 00.00.0000 roku
20.Księga zapowiedzi do ślubu pomiędzy Anną Wolf i Jankowskim Teodorem Marianem (oo 10.01.1937 r. Stryj)
21.Księga zapowiedzi do ślubu pomiędzy Heleną Antoniną Wolf i Mieczysławem Bartłomiejem Lewandowskim (oo 27.12.1937 r. Stanisławów)
22.Księga zapowiedzi do ślubu pomiędzy Krystyną Kwolik córką Karola Kwolika i Jadwigi Vincenty Marii Wolf a Edwardem Śliwińskim (oo 29.09.1940 r. Stanisławów)
23.Zapis w brudnopisie faktu narodzenia Marii Krystyny Jankowskiej (* 03.05.1944 r. Stryj)
24.Świadectwo chrztu – Testimonium Baptismi Anny Teresy Jankowskiej (*06.08.1947 r Wrocław)
25.Wyciąg aktu zejścia (zgonu) Karola Kwolika (+ 18.01.1949 r. Myślibórz)
26.Odpis skrócony aktu zgonu Anny Urszuli Jankowskiej z domu Wolf (+ 07.02.2000 r. Rzeszów)
27.Karta legitymacyjna wystawiona 12.02.1821 roku przez Starostwo w Stanisławowie do podróży wewnątrz Państwa Polskiego dla Jadwigi Kwolik.
28.Strona trzecia "dowodu osobistego"? wystawionego w dniu 07.04.1936 roku przez Starostę Powiatowego w Stanisławowie dla Władysława Bożenki.
29.Paszport Jadwigi Kwolik
30.Świadectwo szkolne Iwana Bozenki Wołodisławowicza - Jana Bożeńki szkoła średniej
31.Rodowód Władysława Bożeńki sporządzony w 26.12.1941 roku przez księdza z parafii rzymsko-katolickiej w Stryju na podstawie posiadanych dokumentów6
32.Odpis świadectwa ukończenia podoficerskiej szkoły przy I-szej Polskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki
33.Odpis świadectwa ukończenia kursu Oficerskiej Szkoły Piechoty nr 2 przy I-szej Polskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki
34.Karta oceny (opiniodawcza) chorążego Zygmunta Wolfa.
35.Wniosek awansowy p.porucznika Zygmunta Wolfa na stopień porucznika.
36.Charakterystyka służbowa (dwie strony) porucznika Zygmunta Wolfa.
37.Wniosek (pierwszy) o nadanie odznaczenia – brązowy medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” dla porucznika Zygmunta Wolfa z dnia 24 września 11951 roku.
38.Rota złożonej przysięgi wojskowej i podpisana w dniu 25 czerwca 1953 roku przez kapitana Zygmunta Wolfa.
39.Wniosek (drugi) o nadanie odznaczenia – brązowy medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” dla porucznika Zygmunta Wolfa z dnia 15.08.1953 roku.
40.Pismo Konsulatu Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w Kijowie stwierdzającego, że Jadwiga Kwolik pozostawiła w 1943 roku dom w Jaremczu
41.Odpowiedź Polskiego Czerwonego Krzyża Zarząd Główny w Warszawie z 1957 r. na zapytanie rodziny o losy zaginionego na terenie ZSSR Władysława Bożeńki.
42. Dziewięć stron ankiety personalnej Zygmunta Wolfa.
43....
44....
45....
46....
47....
48....
49....
50.Informacja (druga) Polskiego Czerwonego Krzyża Zarząd Główny w Warszawie z 1959 roku informujące o zgonie Władysława Bożeńki na terenie ZSSR w dniu 08.03.1945 roku.
51....
52.Pismo Urzędu Bezpieczeństwa Ukrainy,(dwie strony) obwodu Iwano - Frankowskiego przyznającego fakt aresztowania przez NKWD w roku 1942 w Stanisławowie Władysława Bożeńki oraz Jego powtórne aresztowanie w 1945 roku i zgon w więzieniu 1945 roku.
53.Pismo Komitetu Narodowego Czerwonego Krzyża Ukrainy, przy którym przesłano informację o losach Władysława Bożeńki po kwietniu 1941 r.
54.
55. Plan dzielnicy Łany w mieście Stryj

[XI] Marcinowscy

Dokumenty i Varia
1.1972 r. Legitymacja nadania w dniu 03.02.1972 r. Kazimierz Marcinowski Srebrnego Krzyża Orderu Virtuti Militari.
2.Świadectwo urodzenia i chrztu Jadwiga Waleria Marcinowska (* 06.04.1904 r. Kołomyja)
3.1937 r. Odpis aktu zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy: Bronisław Marian Marcinowski a Stanisława Maria Sokołowska. (oo 26.12.1937 r. Kołomyja)
4.1938 r. Odpis z aktu zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy: Rudolf Stanisław (bin) Marcinowski a Maria Stanisława Mrówczanka (oo 29.03.1938 r. m. Gołąb pow. Puławy)
5.1938 r. Świadectwo ślubu (Testimonium matrimonii contracti) pomiędzy porucznikiem Rudolf Stanisław Marcinowski a Maria Czesława Mrówczanka (oo 29.03.1938 Gołąb)
6.1938 r. Metryka śmierci i pogrzebu Rudolf Stanisław Marcinowski (+10.08.1938 r. Babice, pow. Kraków)
7. 1939 r. Akt urodzenia i chrztu Jadwiga Maria Marcinowska (* 26.10.1939 r. Jawornik –Galicja)
8. 1939 r. Odpis z aktu urodzenia i chrztu Jadwiga Maria Marcinowska (*26.10.1939 r. Jawornik –Galicja) w języku łacińskim.
9. 1941 r. Akt urodzenia i chrztu Zofia Marcinowska (* 22.07.1941 r. Jawornik, Galicja)
10.1942 r. Akt urodzenia i chrztu Ewa Bronisława Marcinowska (*17.12.1942 Żabie-Jawornik, Galicja)
11.1945 r. Akt urodzenia i chrztu Janusz Kazimierz Marcinowski (*05.03.1945 r. Kołomyja)
12.1954 r.Akt zgonu Józefa Marcinowska (+ 30.03.1945 r. Kołomyja)
13.1946 r. Akt zgonu Józef Marcinowski (* 01.05.1946 r. Wielkie Rudy)
14. 1947 r. Akt urodzenia i chrztu Leszek Zbigniew Marcinowski (* 07.04.1947 r. Rudy Wielkie)
15.1950 r. Wyciąg aktu zejścia Jadwiga Gregoraszczuk (+ 25.10.1950 r. Kraków)
16.1950 r. Odpis skrócony aktu zgonu Jadwiga Gregoraszczuk (+25.10.1950 r. Kraków)
17.1951 r. Odpis skrócony aktu zgonu Franciszek Gregoraszczuk (+18.03.1951 r. Kraków)
18.1960 r. Odpis zupełny aktu małżeństwa pomiędzy Rumak Wojciech i Jadwiga Maria Marcinowska (oo 12.10.1960 Wrocław)
19.1960 r. Wyciąg aktu małżeństwa pomiędzy Rumak Wojciech i Jadwiga Maria Marcinowska (oo 12.10.1960 Wrocław)
20. 1964 r. Wyciąg z aktu urodzenia Elżbiety Joanny Rumak (* 21.07.1964 r. Wrocław)
21.1968 r. Odpis zupełny aktu zgonu Stanisława Marcinowska (+01.01.1968 r. Wrocław)
22. 1969 r. Akt zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy: Mieczysław Ryszard Lewandowski a Zofia Stanisława Marcinowska. (oo 04.10.1969 r. Wrocław)
23. 1972 r. Świadectwo chrztu Bartłomiej Marcinowski (~14.10.1972 r.)
24.1978 r. Odpis zupełny aktu małżeństwa pomiędzy Bronisław Marian Marcinowski i Wanda Maria Pasińska (oo 20.04.1978 r. Warszawa)
25.1983 r. Odpis zupełny aktu zgonu Bronisław Marian Marcinowski (+17.01.1983 r. Wrocław)
26.Odpis zupełny aktu zgonu Janina Maria Komorek (+ 07.02.1999 r. Kraków)
27.1926 r. Świadectwo szkolne, roczne ukończenia klasy VIII Państwowego Gimnazjum im Króla Kazimierza Jagiellończyka w Kołomyi przez Kazimierz Ignacy Marcinowski w roku szkolnym 1926/27.
28.1927 r. Certyfikat Przynależności Kazimierz Ignacy Marcinowski z dnia 15.09.1927 r. zaświadczające o zamieszkaniu w Królewskim Wolnym Mieście Kołomyja.
29.1928 r. Certyfikat Przynależności Kazimierz Ignacy Marcinowski z dnia 22.09.1928 r. zaświadczające o zamieszkaniu w Królewskim Wolnym Mieście Kołomyja.
30.1930 r. Świadectwo Egzaminu Ogólnego (pierwszy egzamin państwowy) Politechniki Lwowskiej, Wydział Inżynierii Lądowej i Wodnej, studenta Kazimierz Ignacy Marcinowski. Dokument wystawiono 25.06.1930 r.
31.1931 r. Zaświadczenie ukończenia w dniu 28.02.1931 roku, kursu pułkowych oficerów łączności w Centrum Łączności w Zegrzu przez porucznika Rudolfa Marcinowskiego z 2-go pułku balonowego.
32.1934 r. Zaświadczenie wydane przez Państwową Wyższą Szkołę Budowy Maszyn i Elektrotechniki. H. Wawelberga i S. Rotwanda w Warszawie o uczęszczaniu przez słuchacza Rudolfa Marcinowskiego na kurs radiotechniki w 1934 roku.
33.Kserokopia planu okolic Jawornika nad rzeką Czeremosz w Karpatach
34.1938 r. Dyplom nadania w dniu 2 maja 1938 roku, porucznikowi obserwatorowi Rudolf Marcinowski z 3 grupy lotniczej brązowego medalu za długoletnią służbę.
35.1938 r. Zaświadczenie z dnia 09.07.1938 r. Oficerskiego Yacht - Klubu Rzeczpospolitej Polskiej stwierdzające, że porucznik Rudolf Marcinowski ukończył kurs żeglarski.
36.Pismo Ministerstwa Spraw Wojskowych, Biuro Personalne informujące porucznika obserwatora Rudolf Marcinowski, że otrzyma zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego po wpłaceniu kwoty zł. 3.000 !
37.1938 r. Nekrolog o tragicznym zgonie w dniu 10.08.1938 r. porucznika – obserwatora Rudolf Marcinowski i pogrzebie w dniu 13 sierpnia 1938 roku.
38.1939 r. Pismo przewodnie oraz wyciąg z rozkazu dziennego 2 pułku Lotniczego z dnia 18.03.1939 o mianowaniu pośmiertnie przez Prezydenta Rzeczypospolitej porucznika obserwatora ś.p. Rudolf Stanisław Marcinowski na stopień kapitana.
39.1939 r. Pismo Dowódcy 2 Pułku Lotniczego z dnia 22 marca 1939 roku o przyznaniu pośmiertnie śp. Rudolf Marcinowski Srebrnego Krzyża Zasługi.
40.1939 Zeszyt ewidencyjny Rudolf Marcinowski (6 stron) z centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie o przebiegu służby w W.P.
41.Karta ewakuacyjna Marcinowska Maria Wacława wydana przez Głównego Pełnomocnika Tymczasowego Rządu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w Stanisławowie(?)
42.1945 r. Zaświadczenie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, Oddział w Krakowie z dnia 15 października 1945 roku - Franciszek Gregoraszczuk i Jego żona.
43.1951 r. Poświadczenie służby w Wojsku Polskim Rudolf Stanisław Marcinowski, sporządzone przez Archiwum Wojska Polskiego w 1951 roku.
44.1927 r. Metryka urodzenia Janina Maria Gregoraszczuk (* 14.09.1927 Kołomyja) język rosyjski.
45.1927 r. Świadectwo dojrzałości, ukończenia nauki w latach 1919-1927 w Państwowym Gimnazjum im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Kołomyi przez Kazimierz Ignacy Marcinowski w 1927 r.
46.1926 r. Odpis aktu zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy: Franciszek Józef Gregoraszczuk a Jadwigą Walerią Marcinowską. (oo 20.11.1926 r. Kołomyja)
47.1921 r. Świadectwo zdania egzaminów Państwowej Akademii Handlowej we Lwowie przez Rudolf Marcinowski w dniu 09.07.1921 r.
48.1921 r. Świadectwo ukończenia w 1921 r. Kursu Handlowego w Kołomyi przez Rudolf Marcinowski.
49.1916 r. Świadectwa szkolnego Kazimierz Ignacy Marcinowski szkoły w Matyjowcach w roku szkolnym 1916/1917
50.1924 r. Świadectwo szkolne ukończenia Szkoły Podchorążych przez kaprala Rudolf Marcinowski w dniu 30.06.1924 r.
51.1927 r. Życiorys własnoręcznie napisany przez ppor. Rudolf Marcinowski w dniu 07.02.1927 r.
52.1926 r. Świadectwo szkolne ukończenia Oficerskiej Szkoły Piechoty przez sierżanta podchorążego Rudolf Marcinowski w dniu 15.08.1926 r.
53.1919 r. Akt zgonu Leopold Marcinowski (* 14.12.1919 r. Kołomyja)
54.1919 r. Akt urodzenia i chrztu Władysław Zygmunt Marcinowski (*29.11.1919 r. Kołomyja)
55.1913 r. Akt urodzenia i chrztu Karolina Marcinowska (* 04.06.1913 r. Kołomyja)
56.1908 r. Akt urodzenia i chrztu Kazimierz Ignacy Marcinowski (*30.10.1908 r. Kołomyja)
57.1908 r. Akt urodzenia i chrztu Franciszek Marcinowski (* 06.11.1908 r. Kołomyja)
58.1907 r. Akt urodzenia i chrztu Bronisław Marian Marcinowski (* 05.03.1907 r. Kołomyja)
59.1908 r. Akt urodzenia i chrztu Kazimierz Ignacy Marcinowski (*30.10.1908 r. Kołomyja)
60.1899 r. Akt urodzenia i chrztu Franciszek Józefa Gregoraszczuk (* 30.04.1899 r. Kołomyja)
61.1902 r. Akt urodzenia i chrztu Rudolf Stanisław Marcinowski (* 12.04.1902 r. Kołomyja)
62.1906 r. Akt urodzenia i chrztu Tadeusz Ignacy Marcinowski (* 30.06.1906 r. Kołomyja)
63.Wyciąg z metryk urodzonych Rudolf Stanisław Marcinowski (* 12.04.1902 r. Kołomyja)
64.Akt urodzenia i chrztu Zofia Maria Marcinowska (* 11.05.1905 r. Jawornik, Galicja)
65.Akt urodzenia i chrztu Jadwiga Waleria Marcinowska (* 06.04.1904 r. Kołomyja)

[XII] Sokołowscy

Dokumenty i Varia
1.1943 r. Akt zawarcia związku małżeńskiego nr 9/1943 pomiędzy: Stanisław Sokołowski a Jadwiga Janina Obidniak (oo 09.10.1943 r. Kołomyja)
2.1942 r. Akt urodzenia i chrztu nr 1/1942 Jan Szklarz (*25.04.1942 r. Kołomyja)
3.1942 r. Akt urodzenia i chrztu nr 2/1942 Mieczysław Rudolf Sokołowski (*20.05.1942 r. Kołomyja)
4.1940 r. Akt urodzenia i chrztu Edward Emilian Szklarz (*11.02.1940 r. Kołomyja)
5.1938 r. Akt urodzenia i chrztu Zdzisław Stanisław Sokołowski (*02.01.1938 r. Kołomyja)
6.1938 r. Akt zawarcia związku małżeńskiego nr 2 pomiędzy: Emil Szklarz a Maria Sokołowska. (oo10.08.1938 r. Kołomyja)
7.1936 r. Akt urodzenia i chrztu Tadeusz Marian Sokołowski (*25.07.1936 r. Kołomyja)
8.1934 r. Akt urodzenia i chrztu Maria Sokołowska (*08.08.1934 r. Kołomyja)
9.1933 r. Akt zawarcia związku małżeńskiego nr 51 pomiędzy: Ferdynand Sokołowski a Katarzyna Czura. (oo 05.08.1933 r. Kołomyja)
10.1931 r. Akt urodzenia nr 9 chrztu Joanna Stefania Sokołowska (*18.12.1931 r. Kołomyja)
11.1930 r. Akt urodzenia i chrztu nr 2, Stanisław Tadeusz Sokołowski (*26.01.1930 r. Kołomyja)
12.1929 r. Akt urodzenia i chrztu Mieczysław Grzegorz Sokołowski (*21.06.1929 r. Kołomyja)
13.1928 r. Akt urodzenia i chrzty Józef Albin Sokołowski (* 09.05.1928 r. Kołomyja)
14.1927 r. Akt urodzenia i chrztu Janina Pawłowska (* 28.10.1927 r. Kołomyja)
15.1927 r. Akt urodzenia i chrztu Edmund Maxymilian Sokołowski (*07.10.1927r. Kołomyja)
16.1927 r. Akt urodzenia i chrztu Tadeusz Edmund Sokołowski (*02.04.1927 r. Kołomyja)
17.1926 r. Akt urodzenia i chrztu Stefania Józefa Sokołowska (* 08.11.1926 r. Kołomyja)
18.1925 r. Akt urodzenia i chrztu Józef Mieczysław Pawłowski (* 31.12.1925 r. Kołomyja)
19.1925 r. Akt urodzenia i chrztu Mieczysław Piotr (* 17.06.1925 r. Kołomyja)
20.1924 r. Akt zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy: Antoni Sokołowski a Józefa Zając. (oo 05.10.1924 r. Kołomyja)
21.1924 r. Akt zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy: Ignacy Sokołowski a Józefa Piskozub (oo 11.1924 r. Kołomyja)
22.1924 r. Akt zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy: Antoni Pawłowski a Rozalia Sokołowska (oo 08.06.1924 r. Kołomyja)
23.1922 r. Akt urodzenia i chrztu Katarzyna Sokołowska (* 10.10.1922 r. Kołomyja)
24.1919 r. Akt zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy: Ferdynand Sokołowski a Maria Próniak. (oo 17.08.1919 r. Kołomyja)
25.1919 r. Akt urodzenia i chrztu Maria Sokołowska (* 24.02.1919 r. Kołomyja)
26.1914 r. Akt urodzenia i chrztu Franciszek Sokołowski (* 21.05.1914 r. Kołomyja)
27.1911 r. Akt urodzenia i chrztu Stanisław Sokołowski (* 01.07.1911 r. Kołomyja)
28.1908 r. Akt urodzenia i chrztu Karolina Sokołowska (* 29.11.1908 r. Kołomyja)
29.1906 r. Akt urodzenia i chrztu Jan Sokołowska (* 10.12.1906 r. Kołomyja)
30.1904 r. Akt urodzenia i chrztu Aniela Sokołowska (* 10.12.1904 r. Kołomyja)
31.1901 r. Akt urodzenia i chrztu Antoni Sokołowski (* 20.08.1901 r. Kołomyja)
32.1898 r. Akt urodzenia i chrztu Ignacy Sokołowski (* 19.08.1898 r. Kołomyja)
33.1896 r. Akt urodzenia i chrztu Rozalia Sokołowska (* 02.01.1896 r. Kołomyja)
34.1894 r. Akt urodzenia i chrztu Rudolf Franciszek Sokołowski (*23.02.1894 r. Kołomyja)

[XVIII] Migałowie