Lp. IMIĘ NAZWISKO IMIĘ OJCA
Rok 1656
1. Jędrzej Człapiński
2. Andrzej Człapinski
3. Paweł Człapinski
4. Franciszek Człapiński
5. Walenty Człapiński
6. Walenty Człapiński
7. Szymon Człapiński
8. Jędrzej Człapiński
9. Marcin Człapinski
10. X Człapiński
11. Anna [N]
I votto Człapinska
12. Franciszek Człapiński
13. Magdalena Człapińska
14. Agnieszka Człapinska
15. Józefa Człapinska
16. Walenty Człapinski
17. Walenty Człapinski
18. Walenty Człapinski
19. Zofia Człapinska
I voto Każmierska
20. Tomasz Człapinski
21. Mikołaj Człapiński
22. Marcin Człapinski
23. Maryanna Człapińska
I voto Kaczyńska
24. Bartłomiej Człapinski
25. Maryanna Człapińska
26. Franciszka Człapińska
27. Tomasz Człapiński Jędrzej
28. Gertruda Człapinska
I voto Kozowicz
II voto Dąbrowska
III voto Korpusińska
Franciszek
29. Józef Człapiński Franciszek
30. Mikołaj  Człapinski
31. Mikołaj Człapiński
32. Michał Człapinski
33. Franciszka Człapińska
34. Maryanna Człapińska
I voto Kaczyńska
Bartłomiej
35. Józefa Człapińska
Rok 1801
36. Fabian Człapiński Walenty
37. Józef Człapiński Walenty
38. Ewa Człapińska
39. Szymon  Człapiński Walenty
40. Maryanna Różańska
I voto Człapińska
II voto Goleniewska
Antoni
41. Tomasz Człapiński
42. Maryanna Człapinska
43. Małgorzata Człapińska
I voto Giergielewicz
Franciszek
44. Maryanna Człapińska Franciszek
45. Walenty Człapiński Franciszek
46. Maryanna Człapińska
47. Józef Człapiński
48. Tekla  Człapińska Franciszek
49. Maryanna Człapińska Walenty
50. Filip Jakub Człapiński Walenty
51. Joanna Człapinska Franciszek
52. Maciej Człapinski
53. Teofila Człapińska Walenty
54. Mikołaj Człapinski Walenty
55. Franciszka Człapinska Marcin
56. Franciszka Człapinska
I voto Gatkowska
Tomasz
57. Franciszek Człapiński
58. Jadwiga Człapińska Franciszek
59. Wincenty Człapinski
60. Jan  Człapiński Józef
61. Petronlla Człapińska Walenty
62. Kazimierz Człapiński Józef
63. Jan Konstanty Człapinski Walenty
64. Augustyn Człapinski Marcin
65. Antoni Człapiński Józef
66. Małgorzata Człapińska
I voto Giergielewicz
Franciszek
67. Paweł Człapinski Tomasz
68. Franciszek Człapiński Mikołaj
69. Andrzej Człapiński Mikołaj
70. Franciszek Człapiński Mikołaj
71. Walenty Człapiński Franciszek
72. Balbina Człapinska Walenty
73. Antonina Człapińska
74. Ludwik Człapinski Józef
75. Antonina Petronela Człapinska Mikołaj
76. Łukasz Człapinski Walenty
77. Maryanna Człapińska
I voto Lewandowska
Mikołaj
78. Maryanna Człapińska
79. Apolonia Człapinska Walenty
80. Konstanty Człapinski Józef
81. Maryanna Człapinska Mikołaj
82. Marcyanna Maryanna Człapinska Mikołaj
83. Maryanna Człapińska
I voto Bajakowska
Tomasz
84. Franciszka Człapińska
I voto Gatkowska
85. Antoni Człapinski Józef
86. Agnieszka Człapinska Józef
87. Prokop Człapinski Walenty
88. Maryanna Człapinska
89. Andrzej Człapinski Mikołaj
90. Jan Człapinski Józef
91. Maryanna Joanna Człapinska Józef
92. Maryanna Człapińska
I voto Kwiatkowska
93. Małgorzata Człapinska Tomasz
94. Katarzyna Człapińska Mikołaj
95. Joanna Człapinska Józef
96. Maryanna Człapińska Szymon
97. Jadwiga Człapińska Józef
98. Franiszek Człapiński Józef
99. Balbina Człapinska Mikołaj
100. Maciej Człapinski Szymon
101. Jadwiga Człapińska Mikołaj
102. Kacper Człapinski Michał
103. Jan Człapinski Józef
104. Julianna Człapińska Tomasz
105. Julianna Człapińska Józef
106. Józef Człapiński Józef
107. Józefa Człapińska Szymon
108. Dionizy Człapiński Mikołaj
109. Ignacy Człapinski Józef
110. Rozalia Człapińska Michał
111. Karol Człapinski Mikołaj
112. Anna Człapinska Józef
113. Ignacy Pantaleon Człapinski Józef
114. Szczepan Człapiński Józef
115. Petronella Człapińska Szymon
116. Antonina Człapińska Mikołaj 
117. Kajetan Człapiński Józef
118. Rozalia
Człapińska
I voto Zasada
Józef
119. Katarzyna Człapińska Augustyn/ August
120. Ignacy Człapiński Tomasz
121. Franciszka Człapinska Michał
122. Ignacy Człapiński Szymon
123. Józef Człapinski Jan
124. Marcyanna Człapinska Józef
125. Julian Człapinski Józef
126. Jakub Człapiński Szymon
127. Marcyanna Człapinska Franciszek
128. Józef Człapinski Maciej
129. Andrzej Człapinski Augustyn
130. Alexander Człapinski Franciszek
131. Paulin Człapiński Wincenty
132. Leon Człapinski Maciej
133. Marcel Bernard Człapinski Franciszek
134. Anna Człapinska
135. Teofila Człapińska Jan
136. Jakub Człapiński Franciszek
137. Krystyna Człapińska Franciszek
138. Maryanna Czlapinska Łukasz
139. Franciszek Człapiński Szymon
140. Antonina Człapińska Jan
141. Franciszek Człapiński Szymon
142. Ewa Człapińska Tomasz
143. Dionizy Człapinski Franciszek
144. Franciszek Człapinski Szymon
145. Józef Człapiński Łukasz
146. Maryanna Człapinska Szymon
Rok 1851
147 Józef Człapiński Franciszek
148 Jan Człapiński Łukasz
149 Szymon Człapinski Maciej
150 Urszula Człapinska Franciszek
151 Maryanna Człapiński Józef
152 Jan Człapiński Maciej
153 Franciszek Człapinski Ignacy
154 Franciszka Człapińska Franciszek
155 Małgorzata Człapińska Łukasz
156 Teofila Człapińska Mateusz
157 Teofil Człapiński Łukasz
158 Jan Człapinski Franciszek
159 Antoni Człapinski Konstanty
160 Tekla  Człapińska Józef
161 Marcin Człapiński
162 Piotr Człapinski Łukasz
163 Jakub Człapinski Maciej
164 Maryanna Człapinska Konstanty
165 Franciszek Człapiński Ignacy
166 Julian Człapiński Łukasz
167 Weronika Człapinska Józef
168 Jan Człapiński Konstanty
169 Urszula Człapińska Ignacy
170 Marcyanna Człapinska Franciszek
171 Teofila Człapinska Alexander
172 Anastazja Człapinska Jakub
173 Waleria Człapińska Marcel
174 Jan Człapinski Jakub
175 Ignacy Człapiński Konstanty
176 Karol Człapiński Marcel
177 Marcela Człapinska Aleksander
178 Katarzyna Człapińska Jakub
179 Józef Człapiński Marceli
180 Julianna Człapińska
181 Jadwiga Człapińska Jakub
182 Maryanna Człapińska Łukasz
183 Maryanna Człapińska Marceli
184 Teodozja Człapińska Józef
185 Marcela Człapińska Marceli
186 Konstancja  Człapinska Aleksander
187 Józef Człapinski Jakub
188 Jan Człapinski Ignacy
189 Franciszek Człapiński Marceli
190 Franciszek Człapinski Aleksander
191 Genowefa Człapinska Jakub
192 Wojciech Człapinski Marceli
193 Władysław Człapinski
194 Michal Człapiński Józef
Rok 1901
195 Genowefa Człapinska
196 Henryk Człapinski Władysław
197 Stanisław Człapiński Walenty
198 Stanisława Człapinska Walenty
199 Zofia Człapinska Władysław
200 Salomea Człapińska Władysław
201 Zygmunt Człapinski Antoni
202 Helena Człapińska
I voto Bujak
203 Helena Człapińska
I voto Czarniak
204 Stefan Człapiński Marian
205 Stanisław Człapiński Marian
206 Janina Człapinska
207 Janina Człapińska
I voto Markowska
208 Regina Człapinska
I voto Filipek
209 Irena Człapińska Wacław
210 Genowefa Człapinska Wacław
211 Zofia Człapinska
212 Halina Człapinska
I voto Safandowska
213 Andrzej Włodzimierz Człapiński Stanisław
Rok 1951
214 Aurelia Marianna Człapinska Stefan
215 Wiesław Człapinski Franciszek
216 Maria Magdalena Człapińska
I voto Matroszyło 
Stanisław
217 Jadwiga Człapińska
218 Andrzej Bogumił Człapinski Jan
219 Tadeusz Jan Człapiński Stefan
220 Janina Człapińska Tadeusz
221 Waldemar Człapiński Franciszek
222 Henryka Maria Człapinska
I voto Nyckowska
Tadeusz
223 Barbara Krystyna Człapińska Władysław
224 Elżbieta Anna Człapinska
I voto Szpringiel
Franciszek
225 Tadeusz Eugeniusz Człapinski Tadeusz
226 Zofia Człapinska Władysław
227 Piotr Paweł Człapinski Eugeniusz
228 Elżbieta Jolanta  Człapińska
I voto Wilamowska
Tadeusz
229 Małgorzata Genowefa Człapinska
I voto Osmałek
Eugeniusz