Powrót do spisu dokumentów
Akt urodzenia i chrztu Weronika Krajewska. (* 21.12/02.01.1887 r. Kowal) w języku rosyjskim. Oryginał aktu przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Toruniu, Oddział we Włocławku w dokumentach USC parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Urszuli w Kowalu w tomie sygn.176, nr aktu 3 z 1887 roku. Poświadczona kserokopia aktu urodzenia znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL ® we Wrocławiu. Tłumaczony akt na język polski przez mgr Katarzynę Lackner, poniżej kserokopii dokumentów.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis