Powrót do spisu dokumentów
Akt zgonu Ryszard Mieczysław Lewandowski. (* 28.01.1941 r. Częstochowa) Oryginał aktu zgonu znajduje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Częstochowie w zespole akt USC parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Zygmunta w Częstochowie, księga zgonów 1941 roku, numer aktu 33. Kserokopia aktu w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.