Powrót do spisu dokumentów
Oryginał aktu urodzenia Zofia Teodora Lewandowska. (* 19.03/01.04.1902 r. Częstochowa) w języku rosyjskim Akt w zasobach Urzędu Stanu Cywilnego w Częstochowie, w aktach parafii pw. Św. Zygmunta w Częstochowie nr aktu 726/1902. Poświadczone ksero kopia aktu w zbiorach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Tłumaczony akt na język polski przez mgr Katarzyna Lackner, poniżej ksera dokumentu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis