Powrót do spisu dokumentów

Świadectwo Egzaminu Ogólnego (pierwszy egzamin państwowy) Politechniki Lwowskiej, Wydział Inżynierii Lądowej i Wodne, Oddział wodny, studenta Kazimierza Ignacego Marcinowskiego. Dokument wystawiono 25.06.1930 r.
Oryginał dokumentu w zbiorach syna Andrzeja Marcinowskiego.
Dokument udostępniony do skanowania w dniu 4 maja 2003 r.
Skan znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL Ÿ we Wrocławiu.