Powrót do spisu dokumentów
Karta legitymacyjna wystawiona 12.02.1821 roku przez Starostwo w Stanisławowie do podróży wewnątrz Państwa Polskiego dla Jadwigi Kwolik. Oryginał dokumentu został przekazany w dniu 3 czerwca 2004 roku przez syna Zbigniewa Kwolika do zbiorów Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.