Powrót do spisu dokumentów
Akt zgonu Apolonia Lubczyńska z Kurtzów (+00.00.1876 r. Częstochowa) Oryginał dokumentu znajduje się Archiwum Państwowym w Częstochowie w księgach Stanu Cywilnego parafii katolickiej pw. św. Zygmunta w Częstochowie. Rok 1876. Nr zespołu 56, akt zgonu 137, strona 97. Skan dokumentu sporządzony w dniu 27.05.2006 r przez Archiwum Państwowe w Częstochowie znajduje się w Genealogicznym Rodzinnym Archiwum Lewandowskich *GRAL* we Wrocławiu.