Powrót do spisu dokumentów

Akt urodzenia i chrztu Stanisław Sokołowski (* 01.07.1911 r. Kołomyja)
Oryginał dokumentu przechowywany jest w Archiwum Abpa Baziaka w Krakowie w dokumentach kościoła rzymsko-katolickiego w Kołomyi Liber Natorum C-XCVI-15 str. 32 numer porządkowy 5 z 1911 roku.
Na dokumencie adnotacja o zawarciu związku małżeńskiego w Kołomyi dnia 09.10.1943 r. z Jadwigą Janiną Obidniak, Liber Copulatorum tom II, strona 23.
Poświadczona kserokopia dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL Ÿ we Wrocławiu.
Czytelny zapis aktu poniżej kserokopii dokumentuPokaż tłumaczenie / czytelny opis