Powrót do spisu dokumentów

Certyfikat Przynależności Kazimierza Ignacego Marcinowskiego z dnia 15.09.1927 r. zaświadczające o zamieszkaniu w Królewskim Wolnym Mieście Kołomyja.
Oryginał dokumentu w zbiorach syna Andrzeja Marcinowskiego.
Dokument udostępniony do skanowania w dniu 4 maja 2003 r.

Skan znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL Ÿ we Wrocławiu.
Ciekawostka: pod pieczątką burmistrza widnieje podpis „Patkowski” spokrewniony był z rodziną Marcinowskich. Z rodzinnych opowieści wynika, że z zawodu był szewcem.