Powrót do spisu dokumentów

Akt urodzenia i chrztu Jadwiga Waleria Marcinowska (* 06.04.1904 r. Kołomyja)
Oryginał dokumentu przechowywany jest w Archiwum Abpa Baziaka w Krakowie w dokumentach kościoła rzymsko-katolickiego w Kołomyi Liber Natorum C-XCVI-19 str. 159 nr 96 z 1904 roku.
Na dokumencie adnotacja o zawarciu związku małżeńskiego dnia 20.11.1926 r. z Franciszkiem Józefem (bin) Gregoraszczuk. T.IX poz. 50.
Poświadczona kserokopia dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL ® we Wrocławiu.
Czytelny zapis aktu poniżej kserokopii dokumentu.

Pokaż tłumaczenie / czytelny opis