Powrót do spisu dokumentów
1923. Akt ślubu pomiędzy Magdaleną Walerią Krasuską (wdową) z domu Wolf i Władysławem Krasuskim (oo 12.02.1923 r. Stryj). Oryginał dokumentu znajduje się w Archiwum Arcybiskupa Baziaka w Krakowie, Liber Copulatorum nr 8 strona 176, pozycja 44 z 1923 roku Poświadczona kserokopia dokumentu w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.