Powrót do spisu dokumentów
Akt małżeństwa Bartłomiej Lewandowski i Urszula Ambroziewicz. (oo 25.11.1844 r. Kowal) Akt ślubu przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Toruniu, Oddział we Włocławku w tomie 88 na karcie nr 42 z 1844 roku. Poświadczona kserokopia dokumentu znajduje się w Genealogicznym Rodzinnym Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Czytelny zapis poniżej tego dokumentu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis