Powrót do spisu dokumentów
Odpis zupełny aktu zgonu Ryszard Mieczysław Lewandowski. (28.01.1941 r. Częstochowa) Sporządzony przez Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie. Kserokopia aktu w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.