Powrót do spisu dokumentów
1897. Odpis aktu chrztu Józefy Marii Wolf (~26.septenber 1897 parafia Rozdół, district Żydaczów/Galicja), poświadczony notarialnie w dniu 15.10.1952 r. przez Państwowe Biuro Notarialne we Wrocławiu. Oryginał dokumentu do skanowania użyczył syn Józefy Marii Wolf – Janusz Bożeńko w dniu 20 stycznia 2004 roku. Skan dokumentu w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.