Powrót do spisu dokumentów
Odpis zupełny aktu małżeństwa Włodzimierz Stanisław Lewandowski i Irena Józefa Skurzyńska. (oo 25.03.1920 r. Częstochowa) Dokument sporządzony przez Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie. Oryginał dokumentu znajduje się w aktach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.