Powrót do spisu dokumentów
Akt ślubu zawarty w dniu 25.05.1848 roku pomiędzy Antoni Ambroziewicz i Zofia Świątkowska w kościele parafialnym pw. Św. Urszuli w Kowalu. Oryginał dokumentu znajduje się w Archiwum Państwowym w Toruniu, Oddział we Włocławku w księdze ślubów w tomie sygn. 96 na karcie nr 8 z 1848 roku. Poświadczoną kserokopię w lipcu 2003 przekazał do Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu Mieczysław R. Lewandowski.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis