Powrót do spisu dokumentów

Pismo Dowódcy 2 Pułku Lotniczego z dnia 22 marca 1939 roku o przyznaniu pośmiertnie śp. Rudolfowi Marcinowskiemu Srebrnego Krzyża Zasługi.
Oryginał dokumentu w zbiorach córki Małgorzaty Marcinowskiej Lawery.
Skan dokumentu sporządzony w dniu 04 października 2003 r. znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL Ÿ we Wrocławiu.