Powrót do spisu dokumentów
Świadectwo dojrzałości XIV Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu Mariusz Marek Lewandowski. Skan w zbiorach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.