Powrót do spisu dokumentów

Akt urodzenia i chrztu Rozalia Sokołowska (* 02.01.1896 r. Kołomyja)
Oryginał dokumentu przechowywany jest w Archiwum Abpa Baziaka w Krakowie w dokumentach kościoła rzymsko-katolickiego w Kołomyi Liber Natorum C-XCVI-15 str. 5 numer porządkowy 3 z 1896 roku.
Na dokumencie adnotacja o zawarciu związku małżeńskiego w Kołomyi dnia 08.06.1924 r. z Antonim Pawłowski Liber Copulatorum tom II, strona 9.
Poświadczona kserokopia dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL Ÿ we Wrocławiu.
Czytelny zapis aktu poniżej kserokopii dokumentu.
Pokaż tłumaczenie / czytelny opis