Osiccy/Osińscy z Kowala lata 1764 - 1830

Wypisy z ksiąg parafialnych (urodzenia/chrzty, śluby zgony) kościoła rzymsko-katolickiego pw. św. Urszuli w Kowalu.

Celem łatwiejszego posługiwania się danymi zawartymi z zestawieniu zastosowano:

- kolor jasno zielony i ciemno zielony do rozgraniczenia poszczególnych rodzin (rodzice i dzieci) oraz pojedynczych członków rodzin,

- cyfry w kolorze czerwonym w kolumnach: nr aktu, urodzenie, ślub, zgon - dane bardzo pewne,

- cyfry w kolorze lila lub żółte na zielonym tle w kolumnach: nr aktu, urodzenia, zgonu dane wyliczone lub ustalone, - dane hipotetyczne.

1 imię  nazwisko nr aktu imię ojca  nazwisko ojca imię matki nazwisko matki urodzenie ślub zgon  
2 Franciszek Osicki 1764 Kazimierz Osicki Maryanna   1764 24.11.1824   0/1. Akt zgonu 61/1824 Kowal. Żona Magdalena Bielewicz/Bulewicz, l.40 zgon 15.05.1824 Ojciec Grzegorz Bulewicz, (Bielewicz) Matka Katarzyna [N] Zgł. mąż Franciszek Osicki, l.60, stelmach i Tadeusz Kownacki, l.36, nauczyciel szkoły elementarnej.
Czy to nie hipotetyczny przyszły mąż poszukiwanej Maryanny Lewandowskiej.
0/2. Akt ślubu 39/1824 Kowal. oo24.11.1824 Panna Maryanna Lewandowska, l.22 urodz. Raciązek. Ojciec Stanisław Lewandowski. Matka Maryanna [N] Rodzice zamieszkali w Ostrowąsie A wdowiec Franciszek Osicki, l.60 urodz. Grabków, majster kunsztu szewskiego. Ojciec Kazimierz Osicki. Matka Maryanna [N]  Świad. Karol Michalski, l.50 garncarz, nie krewny i Franciszek Rudziński, l.55 nie krewny i Franciszek Szatutecki, l.53 młynarz, wuja rodzonego w Kępie i Józefa Człapińskiego, l.30 garn. w Kowalu zamieszkałych.
Ciekawostka - Świadek Franciszek Rudzyński występuje kilkakrotnie jako świadek w rodzinie/rodzinach Lewandowskich. np. + 164/1824 Kowal i * 239/1824 Kowal - rodzina Mikołaja Lewandowskiego, oo 26/1823 Kowal,  Adama Lewandowskiego syna Wojciecha Lewandowskiego
3 Ewa Osińska 1777         1777     1. Akt urodz. 82/1813 Wola. Syn Bartłomiej Ziółkowski, urodz. 20.08.1813 Ojciec Tomasz Ziółkowski, l.około 50 Matka Ewa Osińska, l.36 Zgł. ojciec Tomasz Ziółkowski i Tomasz Zembterski (?)
2. Akt urodz. 208/1825 Wola. Córka Katarzyna [N] urodz. 16.11.1825 w domu nr 4. Ojciec Tomasz [N] l.50 Matka Ewa Osińska, (Osicka) Zgł. ojciec Tomasz [N] i Maciej Romanowski, l.25 i Łukasz Lewandowski, l.38
4 Jakub Osicki 1783         1783     0. Akt zgonu str. 133/1828 Rakutowo. Kawaler Jakub Osicki, l.45, wyrobnik, zgon 27.11.1828 Zgł. Walenty Zuchowic, l.59 i Michał Człapinski, l.36
5 Franciszek Osicki 1783         1783     1. Akt urodz. 161/1811 Rakutowo. Córka Małgorzta Osicka urodz. 04.07.1811 Ojciec Franciszek Osicki, l.28 cieśla. Matka Ewa z Marcinów, l.30 Zgł. ojciec Franciszek Osicki i Antoni Dworski i Grzegorz Zabłotowicz.
6 Magdalena Osińska 1784         1784     1. Akt urodz. Xx/1784 Dobrzeleciczki. Syn Franciszek Osicki, urodz. 19.04.1827.  
7 Maryanna I voto Lewandowska
II voto Osińska
1786         1786     1. Akt urodz. 66/1824 Dobrzelewiczki. Córka Agnieszka Osińska, urodz.31.03.1824  Ojciec Szymon Osiński, l.30 wyrobnik. Matka Maryanna Lewandowska, l.30 Św. Łukasz Pawlak, l.50 zam. Kowal, wyrob. i Wawrzyniec Osiński, l.50 zam. Kowal, wyrobnik.
To może być poszukiwana Maryanna.
8 Zuzanna Osińska 1788         1788     1. Akt urodz. 38/1818 Kowal. Córka Franciszka Ostrowska, urodz. 08.03.1818 Ojciec Wojciech Ostrowski, l.>50 Matka Zuzanna Osińska, l.>30 Zgłasza ojciec Wojciech Ostrowski i Piotr Kalędkiewicz i Filip Wantuchowicz.
9 Szymon Osiński 1789         1789     1. Akt urodz. 233/1825 Dobrzelewiczki. Córka Małgorzata Osińska, urodz. 20.12.1825 w domu nr 3 Ojciec Szymon Osinski, l.36, wyrobnik. Matka Maryanna Lewandowska, l.36 Zgł. ojciec Szymon Osiński i Michał Lange, l.36, wyrobn. i Tomasz Wnukowski, l.40
10                     2. Akt urodz. str.95/1828 Dobrzelewiczki. Syn Wawrzyniec Osiński, urodz. 08.07.1828 Ojciec Szymon Osiński, l.40, wyrobnik. Matka Maryanna Lewandowska, l.30. Zgł. Szymon Osiński i Szymon Rutkowski  l.22 owcarz z Zakrzewca i Antoni Antoniewicz l. 30, wyrobnik. Rch.Wojciech Rutkowski i Zuzanna Jankowska
11 Piotr Osinski 1790         1790     0. Akt ślubu brak nr/1831 Wola. oo 20.11.1831 Wdowiec Piotr Osiński, l.41,  gospodarz w Wilkowicach. Ojciec +Wojciech Osiński. Matka Maryanna [N]  A Józefata Kwiatkowska, l.29 zamieszkała w Woli Ojciec +Paweł Kwiatkowski. Matka Maryanna [N]. Świad. Bartłomiej Lewandowski, l.48, gospod. z Woli i Paweł Mikulski, l.60, wyrobnik z Wilkowic.  
12                     1. Akt urodz. 146/1819  Córka Agnieszka Osińska, urodz. 25.12.1819 Ojciec Piotr Osiński, l.30. Matka Maryanna [N] l.24 Zgł. ojciec Piotr Osiński  i Paweł Milewski i [N] Maczyński. Zgł. ojciec Piotr Osicki l.30 i Paweł Milewski l.46 i [N] Mączyński l.46
W indeksie figuruje pod nazwiskiem Osicka.
13 Maryanna Osińska 1800         1800     1. Akt urodz. 31/1822 Gołaszewo. Córka Agata Skibinska. Ojciec Tomasz Skibiński. Matka Maryanna Osińska, l.22
14 Franciszek Osiński 1800         1800     0. Akt zgonu 24/1842 Rakutowo. Żona Katarzyna [N] l.42 zgon 27.02.1842 Pozostawiła męża Franciszek Osiński. Zgł. Józef Szachagłuchowicz, l.35 i Jakub Zdanowsk, l.40
Wiek Franciszka ustalono jak żony'
15 Józefa Osińska 1805         1805     0. Akt zgonu brak nr/1831 Gołaszewo. Żona Józefa Osińska, l.26, zgon 17.08.1831 . Zostawiła męża Maciej Leżyński.
16 Małgorzata Osicka 161/1811 Franciszek Osicki Ewa Marcinowa 04.07.1811     0. Akt urodz. 161/1811 Rakutowo. Córka Małgorzta Osicka, urodz. 04.07.1811 Ojciec Franciszek Osicki, l.28 Matka Ewa z Marcinów, l.30 Zgł. ojciec Franciszek Osicki i Antoni Dworski i Grzegorz Zabłotowicz.
17 Jan Osicki?
Osiński
1811 Stanisław Osicki     1811   14.07.1811 0. Akt zgonu nr 48/1811 Kowal. Jan Osicki/Osiński, zgon 14.07.1811 Zgłasza ojciec Stanisław Osicki, l.26
18 Franciszek Osinski 1818 Antoni Osinski Katarzyna   1818   07.08.1822 0. Akt  zgonu #/1822 XXX Franciszek Osiński, zgon 07.08.1822 w wieku 4 lat. Ojciec Antoni Osiński. Matka Katarzyna [N] Zgł. Ambrozy Jankowski i Antoni Mu:ller.
19 Agnieszka Osicka 146/1819 Piotr Osicki Maryanna [N] 25.12.1819     0. Akt urodz. 146/1819  Córka Agnieszka Osińska, urodz. 25.12.1819 Ojciec Piotr Osiński, l.30. Matka Maryanna [N] l.24 Zgł. ojciec Piotr Osiński  i Paweł Milewski i [N] Maczyński. Zgł. Piotr Osicki l.30 i Paweł Milewski l.46 i [N] Mączyński l.46 W indeksie córka figuruje Osicka.
20 Agnieszka Osińska 66/1824 Szymon Osiński Maryanna Lewandowska 31.03.1824     0. Akt urodz. 66/1824 Dobrzelewiczki. Córka Agnieszka Osińska, urodz.31.03.1824  Ojciec Szymon Osiński, l.30 wyrobnik. Matka Maryanna Lewandowska, l.30 Św. Łukasz Pawlak, l.50 zam. Kowal, wyrob. i Wawrzyniec Osiński, l.50 zam. Kowal, wyrobnik. 
21 Małgorzata Osińska 233/1825 Szymon Osiński Maryanna Lewandowska 20.12.1825 x 27.12.1825 0/1. Akt urodz. 233/1825 Dobrzelewiczki. Córla Małgorzata Osińska, urodz. 20.12.1825 w domu nr 3 Ojciec Szymon Osinski, l.36, wyrobnik. Matka Maryanna Lewandowska, l.36 Zgł. ojciec Szymon Osiński i Michał Lange, l.36, wyrobn. i Tomasz Wnukowski, l.40
0/2. Akt zgonu 134/1825 Dobrzelewice. Córka Małgorzata Osińska, w wieku   siedmiu dni, zgon 27.12.1825, w domu nr 3 Ojciec Szymon Osiński, l.36,wyrobn. Matka Maryanna Lewandowska. Zgł. ojciec Szymon Osiński i Wawrzyniec Lewandowski, l.40, wyrobn.
22 Błażej Osiński 128/1825         1825     brak danych
23 Wawrzyniec Osiński
Osicki
brak/1828 Szymon Osinski Maryanna Lewandowska 08.07.1828     0. Akt urodz. str.95/1828 Dobrzelewiczki. Syn Wawrzyniec Osiński, urodz. 08.07.1828 Ojciec Szymon Osiński, l.40, wyrobnik. Matka Maryanna Lewandowska. l.30. Zgł. Szymon Osiński i Szymon Rutkowski  l.22 owcarz z Zakrzewca i Antoni Antoniewicz l.30, wyrobnik. Rch.Wojciech Rutkowski i Zuzanna Jankowska
24 Mateusz Osiński 96/1830 brak zapisu   Józefa Osińska 19.09.1830     0. Akt urodz. 96/1830 xxx Syn Mateusz Osiński, urodz. 19.09.1830. Ojciec [NN] Matka Józefa Osinska. Zgł. Maciej Walecki parobek z Gołaszewa, l.33 i Jan Wałęsa parobek, l.20 i Tomasz Rudalski, l.30 Rch. Jan Wałęsa i Ewa Dragońska.
Brak danych osobowych ojca a nie zgłasza akuszerka?

Uwaga.
Zapis tego nazwiska może być nie kompletny ponieważ poszukiwałem Osickich,
póżniej podczas kwerendy pzekonałem się, że nazwisko zmieniło zapis na Osiński.