Powrót do spisu dokumentów
Akt zgonu Kazimierza Lubczyńskiego (+ 00.00.1878 r. Częstochowa) w języku rosyjskim. Oryginał dokumentu przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Częstochowie księgach Stanu Cywilnego parafii rzymsko-katolickiej w Częstochowie w zespole nr 56, nr aktu urodzenia 172 z1878 roku strona 384. Kserokopia dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Tłumaczenie aktu poniżej kserokopii dokumentu.