Powrót do spisu dokumentów
Akt urodzenia i chrztu Maryanna Lewandowska. (*11.11.1853 r. Kowal) Znajduje się w zasobach Archiwum Państwowego w Toruniu Oddział we Włocławku w księgach USC parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Urszuli w Kowalu w tomie sygn. 107 nr aktu 142 z 1853 r. Poświadczona kserokopia dokumentu przechowywana jest w Genealogicznym Rodzinnym Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Czytelny zapis dokumenty poniżej.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis