Powrót do spisu dokumentów
Akt zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy Waleria Apolonia Lewandowska i Stanisław Jakubowski (oo 00.00.1882 Warszawa) język rosyjski Akta Stanu Cywilnego parafii rzymskokatolickiej Matki Boskiej Loretańskiej w Warszawa Praga z lat 1826 -1900 nr zespołu 163, nr aktu 25, karta 509, sygn. 101 Skan dokumentu sporządzony przez Biuro Parafii znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.