Powrót do spisu dokumentów
Odpis zupełny aktu zgonu Elżbieta Kurc z Taubertów (+24.12.1904 Częstochowa). Sporządzony przez Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie. Oryginał dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich „GRAL” we Wrocławiu od 20.06.2001 r.