Powrót do spisu dokumentów
Akt zgonu Bronisława Krajewska. (+ 28.01.1868 r. Kowal) Oryginał aktu przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Toruniu Oddział we Włocławku w dokumentach USC parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Urszuli w Kowalu w tomie sygn. 138 nr aktu 17 z 1868 roku. Poświadczona kserokopia aktu zgonu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL ® we Wrocławiu. Czytelny zapis poniżej kserokopii dokumentu.