Powrót do spisu dokumentów
Akt urodzenia i chrztu Helena Krajewska. (* 09/22.08.1883 r. Kowal) w języku rosyjskim. Oryginał aktu przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Toruniu Oddział we Włocławku w dokumentach USC parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Urszuli w Kowalu w tomie sygn.168, nr aktu 160 z roku 1883 roku. Poświadczona kserokopia aktu urodzenia znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Tłumaczony aktu na język polski przez mgr Katarzynę Lackner, poniżej kserokopii dokumentu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis