Powrót do spisu dokumentów
Pismo Komitetu Narodowego Czerwonego Krzyża Ukrainy, przy którym przesłano informację o losach Władysława Bożeńki po kwietniu 1941 r. W piśmie tym przyznano fakt aresztowania przez NKWD w roku 1942 w Stanisławowie Władysława Bożeńki oraz Jego powtórne aresztowanie w 1945 roku i zgon w więzieniu 1945 roku. Jest to transkrypcja pisma Służby Bezpieczeństwa Ukrainy 24/1411 z dnia 15 Pismo to otrzymało Genealogiczne Rodzinne Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża Biuro Poszukiwań i Informacji w Warszawie po zwróceniu się pisemnie z zapytaniem o losy naszego członka rodziny Władysława Bożeńki męża Józefy Marii Bożeńki z Wolfów. Dokument w języku ukraińskim. Tłumaczenie na język polski poniżej dokumentu.