Powrót do spisu dokumentów
Akt urodzenia Urszula Ambroziewicz z zasobów Archiwum Państwowego w Toruniu Oddział we Włocławku, księgi parafii rzymskokatolickiej kościoła pw. św. Urszuli w Kowalu w tomie sygn. 51, nr aktu 129 z 1827 roku. Zdjęcie dokumentu zostało wykonane w dniu 19.01.2005 roku i przekazane przez Pawła Pyrkosza z Włocławka w dniu 03.02.2005 roku do Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis