Powrót do spisu dokumentów
Odpis zupełny aktu zgonu Helena Janina Glinojecka z Lewandowskich. (+ 05.10.1976 r. Pruszków) Akt sporządzony przez Urząd Stanu Cywilnego w Pruszkowie. Oryginał dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.