Powrót do spisu dokumentów
Akt urodzenia i chrztu Romuald Schmit (* 00.00.1880 Częstochowa) Oryginał dokumentu znajduje się w Archiwum Państwowym w Częstochowie w księgach stanu cywilnego parafii rzymsko katolickiej pw. św. Zygmunta w Częstochowie z roku 1880, nr zespołu 56, akt urodzenia nr 330 str. 165 Skan dokumentu sporządzony przez Archiwum Państwowe w Częstochowie znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.