Powrót do spisu dokumentów
Odpis zupełny aktu zgonu Waleria Jakubowska z Lewandowskich (+01.02.1968 r. Częstochowa) Sporządzony przez Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie. Oryginał dokumentu znajduje się w Genealogicznym Rodzinnym Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.