Powrót do spisu dokumentów
1890. Dwie strony indeksu urodzeń parafii rzymskokatolickiej w Bóbrce (poniżej Lwowa, Galicja) od 1887 roku do 1905 roku, w którym wyszczególniono czworo urodzonych dzieci Józefa Wolfa i jego żony Antoniny Wolf z Miksiewiczów. 1. Marianna Bronisława Wolf,(*01.02.1890 Bóbrka), poz. 73. 2. Magdalena Waleria Wolf, (01.04.1891 Bóbrka), poz. 83. 3. Wincenty Wolf, (*28.06.1894 Bóbrka), poz. 102. 4. Jadwiga Vincenta Maria Wolf, (*07.07.1897 Bóbrka), poz. 117. Pomyłka rok urodzenia winien być 1896 vide akt urodzenia. Oryginał dokumentu znajduje się w Archiwum Arcybiskupa Baziaka w Krakowie w Liber Natorum nr 8. Poświadczona kserokopia dokumentu w aktach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich BRAL ® we Wrocławiu.