Powrót do spisu dokumentów
Akt zgonu Urszula Lewandowska z Ambroziewiczów. (+ 29.09.1916 r. Częstochowa) Oryginał aktu zgonu Urszuli Lewandowskiej znajduje się w aktach Urzędu Stanu Cywilnego w Częstochowie, księga zgonów parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Zygmunta w Częstochowie z 1916 roku nr aktu 44. Kserokopia aktu ze zbiorów znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.