Powrót do spisu dokumentów
Zaświadczenie z dnia 04.07.1945 r. Powiatowej Komendy Milicji Obywatelskiej w Skierniewicach zastępujące dowód tożsamości Mieczysław Lewandowski. Dokument w zbiorach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.