Powrót do spisu dokumentów
Akt zgonu Kazimierz Krajewski. (+ 30.08/11.09.1885 r. Kowal) Oryginał aktu przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Toruniu, Oddział we Włocławku, w dokumentach USC parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Urszuli w Kowalu w tomie sygn. 172, nr aktu 84/1885 Poświadczona kserokopia aktu zgonu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Tłumaczony akt na język polski przez mgr Katarzynę Lackner znajduje się poniżej ksera dokumentu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis