Powrót do spisu dokumentów
Odpis zupełny aktu zgonu Antoniny Józefy Lubczyńskiej Lewandowskiej (+ 04.02.1936 r. Częstochowa). Oryginał aktu zgonu na podstawie sporządzono odpis zupełny przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Częstochowie księgach Stanu Cywilnego Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Zygmunta w Częstochowie nr aktu 44/1936/II z1936 roku. Oryginał odpisu zupełnego aktu zgonu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.