Powrót do spisu dokumentów
Wyciąg aktu małżeństwa pomiędzy Rumak Wojciech i Jadwiga Maria Marcinowska
(oo 12.10.1960 Wrocław)
Oryginał dokumentu ze zbiorów Jadwigi Marii Marcinowskiej Rumak przekazany do zbiorów Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu w dniu 25 maja 2003 roku.