Powrót do spisu dokumentów
Akt urodzenia i chrztu Rozmysław Lewandowski. (* 14/26.07.1890 r. Piotrków) w języku rosyjskim. Oryginał aktu urodzenia przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim w zespole akt USC parafii Rzymsko - Katolickiej Św. Jakuba w Piotrkowie (Trybunalskim) nr aktu 467z 1890 roku. Poświadczona kserokopia dokumentu znajduje się w Genealogicznym Rodzinnym Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Tłumaczony akt na język polski przez mgr Katarzynę Lackner poniżej kserokopii dokumentu. W dolnej części dokumentu pieczątka i adnotacja o zgonie Rozmysława Lewandowskiego w dniu 22.10.1971 r. w Częstochowie.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis