Powrót do spisu dokumentów
Akt urodzenia i chrztu Ryszard Mieczysław Lewandowski. (* 27.01.1941 r. Częstochowa) Oryginał aktu urodzenia znajduje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Częstochowie w zespole akt USC parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Zygmunta w Częstochowie, księga urodzeń z roku 1941 numer aktu 18. Kserokopia aktu w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.