Powrót do spisu dokumentów
1899. Odręczny dokument potwierdzający datę i miejsce urodzenia Władysława Bożeńki (*27.06.1899 r. Stryj) Oryginał dokumentu do skanowania użyczył syn Władysława Bożeńki – Janusz Bożeńko we Wrocławiu w dniu 20 stycznia 2004 roku. Skan dokumentu w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.