Powrót do spisu dokumentów
Oryginał aktu urodzenia i chrztu Jan Nepomucen Lewandowski. (* 23.04.1860 r. Kowal) Przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Toruniu, Oddział we Włocławku w dokumentach USC parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Urszuli w Kowalu, w tomie sygn. 121 nr aktu 55 z 1860 roku. Poświadczona kserokopia ze zbiorów własnych znajduje się w aktach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Czytelny zapis poniżej kserokopii aktu urodzenia.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis