Powrót do spisu dokumentów
Pismo Polskiego Czerwonego Krzyża Zarząd Główny w Warszawie z dnia 12.01.1973 r. skierowane do kustosza GRAL-a potwierdzające że Jadwiga Barańska była więźniem w obozach koncentracyjnych w Majdanku, Ravensbru”ck i Buchenwald. Oryginał pisma znajduje się w zbiorach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.