Powrót do spisu dokumentów
Odpis zupełny aktu zgonu Ignacy Lewandowski. (+ 08.10.1936 r. Częstochowa) Sporządzony przez Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie. Oryginał aktu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.