Powrót do spisu dokumentów
Odpis skrócony aktu urodzenia Janina Ludwika Wanda Lewandowska. (* 07.03.1893 r. Piotrków) Sporządzony w dniu 27.05.1952 roku przez Urząd Stanu Cywilnego w Piotrkowie. Oryginał dokumentu został przekazany w dniu 23.05.2004 roku przez Panią Genowefę Cichoń z Częstochowy, opiekunkę Janiny L.W. Lewandowskiej do zasobów Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.