Powrót do spisu dokumentów
Legitymacja Maria Pyrkosz wystawiona przez Zarząd Miejski w Częstochowie dnia 24.02.1947 r. W zbiorach Leszka Henryka Pyrkosza, skan w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Rodziny Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.