Powrót do spisu dokumentów
Zaświadczenie Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie z dnia 30.03.2001 r. o przebiegu służby wojskowej Mieczysław Bartłomiej Lewandowski. Dokument w zbiorach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.