Powrót do spisu dokumentów
Akt urodzenia i chrztu Bartłomiej Lewandowski (* 13.08.1823 r. Przypust) Zapis w księdze Liber Natorum na dwóch stronach. Oryginał dokumentu przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Toruniu, Oddział we Włocławku w księgach USC Parafii Rzymsko-Katolickiej w Nieszawie, nr aktu 62 z 1823 roku. Poświadczona kserokopia dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Czytelny zapis poniżej kserokopii dokumentu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis