Powrót do spisu dokumentów
Odpis skrócony aktu urodzenia Oktawii Ludwiki Weryho - Darewskiej (* 22.06.1904 Warszawa) sporządzony przez Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie w dniu 04.05.1977 r. Warszawa, nr aktu 74/1904 Oryginał dokumentu udostępniła do skanowania w dniu.... córka Wanda Lubczyńska-Kowalska.