Powrót do spisu dokumentów
Akt urodzenia i chrztu (Testimonium ortus et baptismi) Władysława Bożeńki (*27.06.1899, ~02.07.1899 Stryj/Galicja) Oryginał dokumentu do skanowania użyczył syn Władysława Bożeńki – Janusz Bożeńko we Wrocławiu w dniu 20 stycznia 2004 roku. Skan dokumentu w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.